Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Nghi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Nghi
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên C&B Và tuyển dụng
  • Hoa Sen University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Talentnet Corporation