Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phạm Việt Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phạm Việt Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trade Marketing
  • Đại học FPT, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại ANH NGUYEN PRO CO., LTD ( FIELD: Mode rn Trade / BRAND :UMA De coration Furniture )
  • Nhân viên tại Cô ng ty cổ phần Sakuko Việ t Nam ( Ngành hàng : Mode rn Trade - Thư ơ ng hiệ u : Sakuko Store )