Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lý Thu Thảo
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lý Thu Thảo
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên hành chính văn phòng
  • Hoa Sen University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Coats Phong Phu
  • Nhân viên tại TAZ Engineering & Trading Company