Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đào Minh Phương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đào Minh Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự/ Tuyển Dụng
  • Nguyen Tat Thanh University, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại GENSTONE BEAUTY . Ltd