Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Sơn
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Sơn
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chuyên Viên Pháp Lý
  • Đại học Luật TP.HCM, trình độ Đại học
  • Học viện Tư pháp, trình độ Sau đại học
  • Nhân viên tại Văn phòng Luật sư Quang Trung