Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Văn Hồng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Văn Hồng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Accounting Manager
  • Accounting Manager, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại Viet Nam Accounting Auditing Consulting Co., Ltd (AACC).
  • Trưởng nhóm tại Viet Nam Accounting Auditing Consulting Co., Ltd (AACC).