Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Thị Ngân
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Thị Ngân
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên Content Marketing
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tphcm, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Green Communication