Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thanh Phong
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thanh Phong
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Đại học kiến trúc TP.HCM, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH TV - TK - QH - XD - TM & DV HUY KHƯƠNG

- Trung thực, chăm chỉ, năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao ... - kỹ năng chuyên ngành: Auto CAD, sketchup, photoshop, 3ds max...