Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phùng Thị Ngọc Nhung
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phùng Thị Ngọc Nhung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Trade Marketing Manager, Marketing, Sales, Business Development
  • Trưởng phòng tại TRADE MARKETING MANAGER - VIET MY GROUP
  • Trưởng nhóm tại Trade Marketing Supervisor - Trung Nguyen Group