Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tài Tùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tài Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Chief Marketing Officer
  • Giám đốc tại Công ty Cổ phần và đầu tư phát triển Nam Việt
  • Giám đốc tại Công ty Cổ phần Truyền thông và công nghệ Alitech