Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hà Anh Đức
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 11 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Hà Anh Đức
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Nhân viên tại ORION MEDIA GROUP
  • Trưởng phòng tại GOLDENGATE RESTAURANT GROUP
  • Trưởng phòng tại ENTER MEDIA AGENCY