Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Hoàng Long
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Hoàng Long
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Manager
  • CURTIN UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại Trà sữa Tocotoco
  • Trưởng phòng tại Australian university