Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Bùi Thị Ngọc Lê
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Bùi Thị Ngọc Lê
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Event Marketing/ Event Planning/ Event Management
  • Nhân viên tại |Front Office - Hilton Hanoi Opera
  • Nhân viên tại D’codeS Coffee Lab & Campus Vietnam