Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Chí Thanh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Chí Thanh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Phúc Ngọc Tân (Agency)
  • Nhân viên tại Công ty TNHH Megahome
  • Photoshop
  • AI
  • Adobe Premier