Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Minh Thịnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Minh Thịnh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên Google Adw, Facebook Ads
  • Đại Học Công Nghiệp Hà Nội , trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Công ty TNHH TM và Phát Triển Quốc Tế Hoàng Gia
  • Nhân viên tại Sàn giao dịch bất động sản Tân Thời Đại
  • SEO
  • Facebook Ads