Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Anh Minh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Anh Minh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Technical/Solution Architect
  • Van Lang University, trình độ Cao đẳng
  • Nhân viên tại Quote Platform
  • Nhân viên tại Cleaning Basic Building