Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trịnh Ngọc Tú
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 14 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Trịnh Ngọc Tú
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng
  • Nhân viên tại TẬP ĐOÀN KINH TẾ XUÂN THÀNH