Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Thanh Tùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 2 NTD đã xem
Đỗ Thanh Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Ios Developer
  • Trưởng nhóm tại Senior IOS Developer -Build and maintenance app