Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Nguyễn Ý Nhi
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Nguyễn Ý Nhi
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic Design
  • Đại học Hồng Bàng, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Geometry Golbal Việt Nam
  • Tiếng Anh giao tiếp