Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Minh Hạnh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 7 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Thị Minh Hạnh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Human Resources Supervisor
  • FINANCE AND MARKETING UNIVERSITY (UFM), trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại CRYSTAL JADE CULINARY CONCEPT (HEAD OFFICE BASED ON SINGAPORE)
  • Trưởng nhóm tại JUMBO SEAFOOOD RESTAURANT (FRANCHISE FROM SINGAPORE)