Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Dư Hồng Đức
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 17 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Dư Hồng Đức
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content, Social marketing
  • HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF CULTURE, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại LINE VIETNAM JSC
  • Trưởng nhóm tại BOBAPOP CO.,LTD
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Microsoft Office
  • Teamwork