Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Kiều Hoa
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Kiều Hoa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Marketing
  • Nhân viên tại STRATEGIC PLANNER - J&T EXPRESS
  • Nhân viên tại VINCOMMERCE (VINGROUP)
  • Nhân viên tại FREAKOUT VIETNAM