Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Thị Ngọc Hằng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Thị Ngọc Hằng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Digital Banking/Product Development Specialist
  • Trưởng nhóm tại ABBANK
  • Nhân viên tại Citibank VN