Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Xuân Hải
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Xuân Hải
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Business Development Manager
  • UNIVERSITY OF ECONOMICS IN HCM CITY, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại SSG Group in HCM city
  • Trưởng phòng tại HOUSE CARE Company