Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Content Marketing
  • Banking University HCMC, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại PanPages TRINITY Vietnam Agency