Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lê Hoàng Sơn
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lê Hoàng Sơn
  • Vị trí muốn ứng tuyển:
  • Phó giám đốc tại Nguyen Loc Investment Corporation (Start-up) Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Trưởng phòng tại ICC International Co., Ltd