Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Minh Quang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Minh Quang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANT
  • Nhân viên tại BCI ASIA VIETNAM
  • Nhân viên tại TAKASHIMAYA VIETNAM
  • Nhân viên tại VFS Global