Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Cao Vinh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Nguyễn Cao Vinh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Graphic Designer
  • Nhân viên tại Công ty TBKT -DV Sức Sống Mới
  • Nhân viên tại Tập Đoàn Đất Xanh Group
  • Nhân viên tại Công ty cp CN DSS Việt Nam (DAHUA)