Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Hoàng Lâm
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 0 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Hoàng Lâm
  • Vị trí muốn ứng tuyển: BRAND MANAGER, MARKETING MANAGER
  • RMIT VIETNAM INTERNATIONAL UNIVERSITY, trình độ Đại học
  • Trưởng phòng tại LA VERANDA RESORT PHU QUOC – MGALLERY
  • Trưởng phòng tại GOT IT
  • Trưởng nhóm tại JADOVIE
  • Teamwork
  • Kỹ năng giao tiếp