Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Mai Phương
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 4 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Mai Phương
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Junior account excutive
  • Eastern International University (EIU), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại NAM HUONG CORP | MEDIA & EVENT
  • Trưởng nhóm tại THE AGENCY LLC | CREATIVE & EVENT
  • Nhân viên tại FIELD: REAL ESTATE
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Project Manager