Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Minh Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thị Minh Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing excutive,
  • Ho Chi Minh City University of Foreign Languages and Information Technology (HUFLIT), trình độ Đại học
  • Nhân viên tại EVENT PLANNER FREELANCER
  • Nhân viên tại RISE COMMUNICATION