Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Thị Mỹ Khánh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Thị Mỹ Khánh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Biên tập/Content/PR
  • Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại Phóng viên - Tạp chí đẹp
  • Nhân viên tại Tổ chức sản xuất - biên tập( Triễn làm
  • Kỹ năng giao tiếp