Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Ngô Yến Ngọc
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Ngô Yến Ngọc
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Marketing, Assistant Manager, Marketing Partnership, Product Marketing
  • Foreign Trade University, HCMC, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại Coca-Cola Beverages Vietnam Limited
  • Nhân viên tại Skylark Communications