Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Nhật Phong
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Nhật Phong
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Họa Viên Kiến Trúc
  • Nhân viên tại Elenberg Fraser VN Co., Ltd
  • Nhân viên tại GK Archi Company
  • Nhân viên tại Alinco Ltd.,