Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Xuân Chiến
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 10 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Xuân Chiến
  • Vị trí muốn ứng tuyển: SALES & MARKETING TEAM LEADER
  • Trưởng nhóm tại NGUYEN HOANG GROUP
  • Trưởng nhóm tại UNIVERSITY OF GREENWICH (VIET NAM)