Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trịnh Phương Anh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trịnh Phương Anh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân Viên HCNS Tổng Hợp
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH Doum E&C
  • Nhân viên tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank