Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Mobile Develope
  • Trưởng nhóm tại Syntrino Solution
  • Nhân viên tại Axon Active Việt Nam