Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thị Minh Hòa
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thị Minh Hòa
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Human Resources
  • Nhân viên tại Mantu Group (Amaris Consulting), Vietnam
  • Nhân viên tại ietnam USA Society English Center (VUS), Vietnam