Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Thu Do Le Tam
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Thu Do Le Tam
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Product Manager, Project Assistant, QA
  • FOREIGN TRADE UNIVERSITY, HANOI, VIETNAM, trình độ Đại học
  • Trưởng nhóm tại ROBIN8 INC
  • Trưởng nhóm tại VIETNAM PROSPERITY BANK - VPBANK
  • Nhân viên tại ECOMVIET.CLUB