Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Phan Thu Hà
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Phan Thu Hà
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên nhân sự
  • Nhân viên tại VNG CORPORATION
  • Nhân viên tại LOTTE DEPARTMENT STORE VIETNAM