Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thị Mỹ Linh
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 8 NTD đã mở / 1 NTD đã xem
Trần Thị Mỹ Linh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Account Manager
  • Trưởng phòng tại GREY GROUP VIETNAM
  • Trưởng nhóm tại GEOMETRY VIET NAM (WPP GROUP)