Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Thùy Nhi Hà
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Thùy Nhi Hà
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Business Development Specialist
  • ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN, trình độ Đại học
  • Nhân viên tại DỰ ÁN ONLINE FRIDAY - Bộ Công Thương
  • Nhân viên tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP
  • Tin học văn phòng
  • Teamwork