Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Thanh Tú
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 2 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Thanh Tú
  • Vị trí muốn ứng tuyển: IT Manager/IT Expert
  • Giám đốc tại Niteco Vietnam Company Limited