Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Tấn Khang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 9 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Tấn Khang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên tại Công ty TNHH GRAB ( GrabBike)
  • Nhân viên tại Công Ty TNHH Adidas VN