Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Huỳnh Mạnh Tùng
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 3 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Huỳnh Mạnh Tùng
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Management Executives
  • Giám đốc tại VIETNAM CUISINE ALTERNATIVE JSC, Ho Chi Minh city
  • Trưởng phòng tại AZERAI CAN THO RESORT - NOVALAND GROUP – Can Tho City, Viet Nam
  • Trưởng phòng tại JUMBO SEAFOOD - Singapore Restaurant – Novaland Group