Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đỗ Bích Hợp
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đỗ Bích Hợp
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Accounting manager
  • Trưởng phòng tại HEART OF DARKNESS VIETNAM
  • Trưởng phòng tại FUCHS LUBRICANTS VIETNAM CO., LTD
  • Tiếng Anh giao tiếp