Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Nguyễn Như Trung
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 6 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Nguyễn Như Trung
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Senior Account Manager/Business Development Manager
  • Giám đốc tại CxO Search Limited (Headhunting Company)
  • Trưởng phòng tại SHR Vina Co.Ltd., (Headhunting Company)