Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Đoàn Thị Huyền Trang
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 1 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Đoàn Thị Huyền Trang
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Hành chính văn phòng
  • ĐẠI HỌC THỦY LỢI, trình độ Đại học
  • Microsoft Office