Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Lâm Thiện Vy
  • Cập nhật: Vài tháng trước
  • 5 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Lâm Thiện Vy
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Business Development Specialist
  • Trưởng nhóm tại Business Development Specialist (Leader) - GHN Express (Scommerce Group)
  • Trưởng nhóm tại GHN Express (Scommerce Group)
  • Kỹ năng giao tiếp
  • Kỹ năng lãnh đạo