Tìm kiếm ứng viên

Hơn 1000 hồ sơ ứng viên

Đang xem 1 - 1 trong 1 ứng viên phù hợp.

Trần Minh Trúc Thanh
  • 7 NTD đã mở / 0 NTD đã xem
Trần Minh Trúc Thanh
  • Vị trí muốn ứng tuyển: Thu Mua/ Sales XNK/ Trợ lý thương mại quốc tế
  • Nhân viên tại Benline Agencies Vietnam
  • Nhân viên tại Vietnam Grocery Store, restaurants - Taiwan|
  • Nhân viên tại Chung Yuan Christian University - Taiwan|